lördag 28 februari 2015

Nybyggare del nio: Malande kvarnar


Där uppe står maken med iPhonen i högsta hugg och mäter ljudnivåer

Igår var vi återigen ute vid tomten. Vi skulle försöka mäta hur många decibel bullret från vägen genererar. Varför då undrar ni kanske? Jo, ett mail har kommit från kommunen där det står att om inte ett bullerskydd byggs får vi inte bygglov samt att en bullermätning måste utföras som visar att störningen inte är mer än 70dB där den tilltänkta husväggen ska uppföras, annars får vi inte bygga. Det kluriga är att att en mätning kostar cirka 15000kr så vi vill ju gärna inte mäta innan skyddet är byggt om det skulle visa sig att det ändå är för mycket buller, då måste vi mäta en gång till efter att lämplig ljuddämpning är på plats.
Vi kom upp till som mest 65dB men det var en ganska lugn trafikdag igår. Mätningen måste göras när det är som värst.

När mailet från kommunens handläggare kom bredde en stor tröttnad ut sig. Sedan ilska. Mail och sms skickades till säljaren, mäklaren och arkitekten. Alla svarade utom säljaren vars ansvar detta är. När han till sist tog kontakt var hans lösning att vi skulle möta honom på kommunhuset och reda upp detta. Han hävdar fortfarande att han vi kan bygga innan han satt upp bullerplanket och verkar tycka att vi på något sätt ska reda ut den här soppan. Både mäklaren, arkitekten och vi är väldigt överens om att han måste följa det som står i köpekontraktet. Nämligen att han ska fixa detta och faktiskt en väg. Vägen skulle varit klar första februari.

Efter sista smset till honom om att detta är helt hans ansvar har det varit tyst. Jag vet att mäklaren har talat om för honom att han måste ordna detta men som sagt, kompakt tystnad.

Om det värsta skulle inträffa dvs. att bullret är högre än 70dB när planket är uppe och då får vi inte bygga. PUNKT!Mail från mäklarenMan skulle kunna tro att detta genererar mycket ångest och oro hos den som köpt tomten och snart inte har en bostad för sin sexbarnsfamilj....men nej. Jag har förtroende för den svenska rättsprocessen, jag tänker att ett kontrakt gäller, jag har ingen som helst anledning att vara orolig. Om snubben inte fixar detta kommer jag checka in mig och alla barn i anständigt många rum på närmaste Scandic hotell och njuta av hotellfrukost tills allt är löst. Han får såklart notan eftersom han gjort att vi lidit skada. Inga konstigheter alls. Skönt för mamma också som skulle inhyst oss under sommaren! 


På måndag ringer jag mäklaren för att höra exakt vad som gäller. Jag har inget som helst minne av att jag köpt en tomt som bara kan bebyggas om en viss tysthetsgrad uppnås eller att JAG ska betala 15000 kronor för en eller kanske två bulleranalyser. DET hade jag kommit ihåg. Så nu upp till kamp och sen ska jag googla trevliga hotell...

Här mailet från bygglovshandläggaren som gjorde oss lite konfunderade...


Hej Anna,

Jag satt igår och diskuterade ert ärende med kollegor samt tjänstemän på miljökontoret, avseende eventuella bullernivåer på er fastighet.

I detaljplanen anges förvisso endast som krav att bullerskyddet (såsom planken) skall vara utförda innan bygglov för bostadshus kan meddelas. 
Särskilda krav att handelsbyggnaderna skall vara byggda innan sådan lov kan ges finns däremot inte.

Samtidigt anges som generell planbestämmelse att:
bebyggelsen skall orienteras och utformas och bullerdämpande åtgärder skall ske så att ekvivalent dygnsnivå inomhus inte överstiger 30 db(A) med stängda fönster, 
ekvivalent dygnsnivå utomhus utanför fasad och på uteplatsen inte överstiger 55 db(A) samt maximal ljudnivå inomhus i bostad med stängda fönster kl. 22-06 inte överstiger 45 db(A). 
Maximalnivån på uteplats får inte överstiga 70 db(A)”.

Stadsarkitektkontoret(kontoret) och miljökontoret bedömer att det dock finns risk att bullernivåerna överskrids, detta då byggrätten för tillkommande handelsbyggnad likväl inte blivit bebyggd.

Vanligtvis går en remiss till miljökontoret först när handlingarna bedömts kompletta (såsom är skrivet i mejlet nedan), men jag bedömer att det kan vara på sin plats att man utreder bullerfrågan så snart som möjligt. 
Antingen parallellt med att begärda kompletteringar tas fram alternativt innan sådana handlingar görs klara.

Kontoret önskar således att en särskild bullerutredning tas fram för er fastighet.

Jag förstår att detta kommer resultera i frågor från er sida, vänligen återkom då. 
Frågor kan också ställas till XXXXXXXX på miljökontoret.
Vi ska ha stora fönster mot utsikten, inte från golv till tak för då måste det vara härdat extra dyrt glas. Det gör det också svårt att möblera så de kommer sitta ca 70 cm från golvet. Stort nog för mig.
Våra fönster ska vara vita på insidan och svarta utanpå. I köket blir det ett liggande fönster likt detta. Det ska nog vara ca 4 m långt.


I övrigt kan jag berätta att offertprocessen är i sitt slutskede, några har varit sega att få tag på men det står nu mellan två olika företag som ska ansvara för hela processen. Det verkade bli den enklaste och faktiskt billigaste lösningen. Det som avgör är egentligen vad för fönster vi ska ha. Velfac har varit arkitektens förslag. De är ungefär 30% dyrare än ett normalt fönster med mycket snyggare. De ger mer fönster för pengarna också. Kanske onödigt egentligen då några av fönstren är stora som ladugårdsdörrar, men man vill ju ha samma på hela huset och det blir väldigt mycket snyggare på de mindre eller rättare sagt, de normalstora fönstren. Snart vet vi!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar